Feláldozhatók(?)

Jutalom képe

Odvas tölgyfa száraz ágán
jó atyánk, a Véletlen ül.
Múltunk izzó emlék-máglyán,
életfilmünk elénk vetül.
Kockái fakulók,
üres papírhajók...

Sámánunk, a jó Véletlen
fel-felszítja a parazsat
megnyúlt talárja zsebében
viszály-gömbök után katat.
Könnyekben oldhatók,
tán feláldozhatók...

Markában csendpenge lendül,
léket bökve dacunk falán,
ki konok volt, bölccsé serdül,
megnevelte e sarlatán.
Gavallér kis kacsók,
hamis jóakarók...

Simogatja ősz szakállát
Véletlen az éltes kobold,
fodrozza idő-uszályát,
bánja már, mit eltékozolt.
Vétkeink fényadók,
még megbocsáthatók...

1
Your rating: Nincs (14 votes)

A túlvilágon van-e röhögés?

http://tarhely.sokoldal.hu/hip/fajlok/sajat-honlap-ingyen--sokoldal_hu-U...

Tán két-három szép évem is maradt,
még mielőtt elnyel a várt sötétség,
feljön múltamból pár nem várt adat,
de csak azért, hogy emlékemet sértsék.

Pedig nekem már nem árthat a hír,
bennem tucatnyi sztárriporter hallgat,
szorgos esőktől ázik majd a sír,
nyirkos bánattal szárítja a harmat.

Hogy mit mondanak lelkes híveim,
tisztelőim és rokonok barátok,
merre csap virgonc farkával a rím,

s érzékenyen még, kit hogyan találok?
Nem érdekel. Amin tűnődöm néha:
a túlvilágon van-e röhögés, tréfa?

1
Your rating: Nincs (20 votes)

József Attila. Portré.

József Attila  portré.

Olaj táblán,  45 x 29 cm. 

Tisztelgés:

József Attila ajándéka.

Leültem mellé a vibráló csendbe.
Nem szóltunk, hisz’ mesélt a Duna.
Hallgattuk - hagytuk, hogy fecsegjen
sorsunkról, mintha így jobb volna.

Lepergett életünk az esőcseppekkel,
összekapaszkodva sok csapás és gond,
feledve a jót, az  emberi  értékeket,
amiről az utókor tán nekrológot mond.

Hallgattunk egymás mellett hárman,
mi ketten és hallgatag mélyén a folyó.
Már tudtam, megkaptam amit vártam,
konok hitet, álmokat és az igaz szót.

Cserébe egyetlen képet festettem Róla,
rá sem nézett - épp a Napba hunyorgott,
én meg röstelkedve nem is hoztam szóba.
Nem várt el ilyet, hisz' hiú sosem volt.

Lebukott a Nap. Nekiment a hegynek,
mert árnyával óriás sötétséget hozott.
Körénk gyűltek ekkor szelíden, s néztek,
mosolyogva néztek minket a csillagok.

József Attila.  Portré.
1
Your rating: Nincs (18 votes)

Mondd igazzá, mi nincs!

Én nem kértem tetőled soha semmit,
s te mégis adtál valamit nekem.
Olyat, ami hangulatomon lendít,
párna fejemnek, s arcomra selyem.

Csoda voltál, forrongó állandóság,
életemen átfutó pillanat.
Ahogy fuldokló szemléli a sorsát,
levegő nélkül, mélyen víz alatt,

úgy oltanám veled mindennap szomjam,
kérve borzongó érzést még ahonnan,
egykor adtál. Mondd igazzá mi nincs!

Légy észrevétlen napjaimnak része,
hol nem számít már érkezel, vagy mész-e?
Kezünkön ott a látatlan bilincs.

http://www.youtube.com/watch?v=R7vfPw9qK6o

1
Your rating: Nincs (16 votes)

A világhoz úgy szólj, hogy értse!

Gondolatomban szárnyalok én magasan, mikor érzem,
mozdul a toll nem nyugszik, rímeket ontva papírra.
Készteti elme kezem, diktál most őneki végzet.
Sorba vetem szavaim, sok míves mondatot írva.

Látom, ahogy születé meg vers, alkotva a képet.
Hirdeti érzésem sorait látványa e rajznak.
Szép formát ölt, már kiegészül mind, ami tépett.
Tán gyötrődéssel született, nyoma sem marad annak.

Válogatom, hogy szólnak lantnak húrjai szépen.
Én hiszem, érzem művem a tiszta beszéd nem alázza.
Gyúrom a szót, de csak úgy ám, hogy legalább magam értsem.
Bár tudom azt, hogy van, ki utólag megmagyarázza.

Dönteni kell, kinek írjon költő művet e korban!
Mert ha világnak üzen, tegye azt úgy, értse ki hallja!
Túl bonyolultan száll a dalod, majd végzi a porban.
Lesz, ki tagadja, hogy érteni nem tud, lesz, ki bevallja.

Csűrheti gondolatát, ki magába beszél. Neki tetsszen!
Ámulatot nem titkolván elréved a kincsen.
Mételyi dágványtól elalél, odakergeti, rebben.
Mesteri! ... Bár tudnám mi e szók értelme, de nincsen!

1
Your rating: Nincs (15 votes)

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 57 vendég van a webhelyen.

Legfrissebb kép

 Angyalok feszülnek egymásnak.

Összes vers

Összes vers : 6496

Összes próza

Összes próza : 416

Összes kép

Összes kép : 1037

Összes hangos vers

Összes audio : 39