Madarak

Már világosodott. A napsugarak beszűrődtek a nyitott ablakon, és a leeresztett fényterelőkön át apró pontokként világítottak a falon. Nyúzott reggele volt, fájt az ébredés. Odakintről dallamos madárdal hallatszott.
Lassan felkelt az ágyából és a fény felé botorkált.
Óvatosan húzta fel a redőnyt, nehogy elijessze a madarat. Egy feketerigó ült a szemben lévő fa ágán, és gyönyörű trillákat eresztett ki a csőrén. Egy pillanatra feléje fordította a fejét, majd visszafordult és tovább dalolt.
Kimért léptekkel a komódhoz lépett és kivette a pisztolyát. Lassú mozdulatokkal tekerte fel rá a hangtompítót. Egy golyót tett a tárba és csőre töltött. A madár, mintha megneszelt volna valamit, abbahagyta a füttyöt, és befelé bámult az ablakon.
– Na, te se fogsz nekem többet énekelni – mormolta magában, miközben farkasszemet néztek. Komótosan emelte fel a pisztolyt. A fejére célzott.
A madár nem mozdult, csak bámult befelé. Lassú mozdulattal húzta meg a ravaszt. Egy apró kattanás hallatszott, ahogy a csappantyú rácsapott a töltényhüvely apró rézkorongjára, a hüvelyben az ütéstől felrobbant a puskapor, ettől a végén levő acélgolyó meglódult, s a huzagoláson megperdülve és pörögve, forogva hatalmas erővel vágódott ki a csőből.
A halántékánál ment be, és egyenesen az agyába csapódott. A jobb féltekét a nyomás nekivágta a bal féltekének, majd a két félteke eggyé válva, véres húscafatként a koponyacsontokhoz vágódott.
Lassan dőlt el, mint egy zsák. A pisztoly kiesett a kezéből és egy vércsík indult el a fejéből le a szőnyegre. Még néhányat rángatózott, aztán mozdulatlanná dermedt.
A szemeiből lassan elkopott a fény, és két élettelen üveggolyóként meredtek a semmibe…
A rigó, egykedvűen bámult befelé rá, majd megrázta magát, és felborzolta a tollait.
- Kár – mintha ezt mondta volna, akár egy varjú, majd néhányszor megemelgette a szárnyait és hosszú ívben átrepült egy másik fára.
A szemben levő ablakon le volt eresztve a redőny.
A rigó trillázni kezdett…

0
Your rating: Nincs

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 6 vendég van a webhelyen.

Legfrissebb kép

Türkizben

Összes vers

Összes vers : 6570

Összes próza

Összes próza : 422

Összes kép

Összes kép : 1039

Összes hangos vers

Összes audio : 39